4 The Download
0 Comment
22.04.2020 Upload date

103 A.f. Novatski’Nin Raporlarında Ermeni Mezalimi

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 135 KB

...lase’de başlayan olaylar aynı şekilde Kafkasya’da özellikle Azerbaycan’da devam etmiştir. Ermeniler Türklerin ve Müslümanların yaşadığı her yerde yağma, talan, katliam yapmaya köyleri yakıp yıkmaya başlamışlardır. Özellikle Türk ordusunun Şubat 1918’deki ileri harekatı ile birlikte Anadolu cephesindeki Ermeni kuv-vetlerine mensup kişiler, gerekse Rusların Al-manya cephesinden geri dönen 30-40 bin si-lahlı Ermeni askerleri, Bakü ve Şamahı şehir-lerinde yerli Türkleri kırdıktan sonra Revan ve Kars...