2 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

3 19. Yüzyılda Orduda Ermeni Nüfusu Ve

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 359 KB

...riz11. Bölgedeki âyanların nüfuz kazanma isteklerinin bir di-ğer sosyal altyapısını gayrimüslim göçlerinin oluşturduğu anlaşılmaktadır. Göç eden gay-rimüslimleri, ekonomik güçlerini artırma adı-na, bir şekilde mülkiyetini ve yönetimini ele geçirdikleri topraklara yarıcı olarak yerleştir-dikleri görülmektedir. Bu bölgede on yedinci yüzyıla kadar % 3’e kadar azalan gayrimüs-lim nüfus oranın 19. yüzyılda %20 seviyesine çıkmasının arkasında 18. yüzyılda yaşanan bu gelişmeler olduğu anlaşılmaktadır.1...