0 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

397 Numaralı Haleb Livası Mufassal Tahrir Defteri I (943-1536)-1

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...evletlerindenolan Fatimî Devleti'nin hakimiyet sahası Kızılde-niz'den Atlas Okyanusu'na uzanan ülkeleri, Hadramut,Yemen, Hicaz, Filistin, Suriye ile bütün Kuzey Afrika'yı içine almakta idi. Fakat Halife el-Hakim zamanında (996-1021) başlayan ve Halife ez-Zahir devrinde (1021-1036) meydana çıkan yönetim zaafi-yetleri sebebiyle halifeliğe bağlı birçok eyaletlerde kanlı ayaklanmalar çıkmış ve dolayısıyla bu eyalet-lerin Mısır'la idarî ilişkileri kesilmişti. Bu cümleden olarak, özellikle Kilâboğulla...