4 The Download
0 Comment
12.01.2020 Upload date

5 Numaralı Mühimme Defteri (973 1565-1566) Tıpkıbasım Ankara 1994 704 S

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'nden devralmış olduğu zengin tarihî miras ve Cumhuriyet döneminde teşekkül eden arşiv malzemesi ile dünyanın en zengin arşivlerine sahip ülkelerden biri durumundadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ise, çok köklü bir tarihe ve zengin bir kültüre sahip olan Osmanlı Devleti'ne ait arşiv malzemesinin en fazla bulunduğu müessese olma hüviyetine sahiptir. Zaman itibarıyla kesintisiz olarak devam eden ve uzun bir süreyi içine alan Osmanlı belge ve defter koleksiyonlarının bir benzeri, dünyanın pek çok arşivinde mevcut değildir. Yaklaşık 150 milyon belge ve 300 bin deftere sahip olan Osmanlı Arşivi'nin emsalleri arasında çok müstesna bir yeri vardır.