6 The Download
0 Comment
12.01.2020 Upload date

6 Numaralı Mühimme

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 28 MB

Devlet adamlarımızın ve yetişmekte olan Türk neslinin gelecek üzerine
yapacakları plân ve projelerin sağlam ve güvenilir olabilmesi için geçmişi çok iyi
bilmeleri gerekmektedir.
Devletlerin geçmiş ile gelecek arasında bir devamlılıkları vardır. Bu devamlılık ancak, devletlerin hâfızası diyebileceğimiz arşivler vasıtasıyla sağlanabilir.