3 The Download
0 Comment
09.01.2020 Upload date

A. De Lamartine - Türkiye Tarihi 01 - Aşiretten Devlete

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

Hiç bir milletin tarihi, Türklerinki gibi bu kadar önemli şartlar altında kaleme alınmamıştır. Bir mille­tin başına felâket ve adaletsizlik geldiği
zaman, ona karşı adaletli olmak ve teessür duymak lâzımdır. Gele­cek nesiller, aynen adalet gibi, zayıflan korumayı ve ezilenlerin intikamını almayı arzu ederler. Milletler, tarihte, bazen cezalandırıldıklarını, bazen de intikam­larının alındığını, haklı çıkarıldıklarım ve zaferlerini bulurlar.