10 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Abdülbaki Gölpınarlı - Hafız

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...ş ve Türk edebiyatı, ancak ::no­dern bir şiire sahip olduktan sonra bu rint, şuh ve içli şai­rin tesirinsen kurtulabilmiştir (2). Hafız, Türkiye'de «Gülistan» ve «Mesnevi» den sonra en fazla okunan bir metindir. Divanı, farsça belletilmek için okunduğu gibi şiir tekniğiyle estetik bilgiyi iletletmek için de okutulmuştur. Nadir olmakla beraber bazı şeyhlerin, Hafız'ı, camilerde bile okuttuğu vardır. Hafız'a yazılan en eski şerh, Mesnevi'yi şerheden Sü­rfırl'nin (ölm. 1561) şerhidir. Bu şerhten so...