4 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Abdülbaki Gölpınarlı - Nedim Divanı

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

...n bir alay halk da gj-lip İstanbul kadısını sıkıştırıyor. Birden minarelerin kandilleri yanınca Nedim fırsat buluyor, Edirneli Kami (1136 h. 1724) ni'i yi le böyle gelen bir ramazan için yazdığıY evm -i şek deyü boğaz çengin ederken yâr ân Zahir oldu alem -i nusrat-i şehr-i ram azânkasidesini tanzirenB ağteten sabit olup gurre ferâşm da im âm Hâb içim yatm ış ik e n etti teravihe kıyâ mn atla’lı kasidesini yazıyor ve bu vakayı tesbit ediyor.Lâle çeşitleri arttıkça artmada. Bunlara ârâyiş, işaret...