16 The Download
0 Comment
04.12.2019 Upload date

Afşar Timuçin - Estetik Bakış

Sanat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

Bu kitap Afşar Timuçin’in daha evvela yayımlamış olduğumuz Estetik adlı kitabının ikinci cildi ya da devamı gibidir. Estetik çağdaş estetiğin kuramsal düzeyde özgün bir yorumunu getiriyordu, bu kitap çağdaş estetiği uygulamaya açıyor. Birinde yöntemler konu ediliyordu, bunda yöntemler kullanılıyor. Uygulamaya yönelmeyen kuramsal düşünce çağdaş estetik açısından tam yönünde bir verimsizliktir.