1 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Ahiret Günü- Abdulkadir Mutlakurravi = Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı =

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1003 KB

... umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karĢı derin saygı içindeydiler.‖ (Enbiya, 21/90) Ahirete iman denince aslında bu, gabya iman etmek demektir. Gabya iman etmek ise, bu da sadece duyguya dayalı yani iĢitmeye dayalı delillerle kanıtlanabilir. Çünkü bu durum beĢer aklıyla kavranacak bir Ģey değildir. Sem‘i olan delil ise Kitap ve sahih sünnettir. Ben ise sadece sana Kur‘an‘da gelenleri ve sünnet ile sabit olanları hatırlatacağım ki, böylece neye, niçin inandığını bilmiĢ olasın. Yi...