0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Ahmet Güneş - Tarih Tarihçi Meşruiyet

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...arının inançları, yaşadıkları toplumun inançlarını yansıtır. Bu nedenle bilim, toplumsal bir kurumdur. ... Kuhn’un Bilimsel Devrimlerin Yapısı (The Structure of Secientific Revolutions) nın ilk baskısının yayınlandığı 1962’den beri bilim felsefecileri arasında şiddetli bir tartışma olagelmektedir. Ve bu mücadele Kuhn’un paradigma seçiminde bulunduğunu ileri sürdüğü irrasyonal faktörlere yeterince dikkati çekmiştir. Kuhn’un çalışmasının irrasyonal tutumu meşrulaştırdığı ve neredeyse Batı medeniye...