1 The Download
0 Comment
20.11.2020 Upload date

Aktüel Arkeoloji (Temmuz-Ağustos 2018)

Arkeoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 26 MB

...an Mescidi, kare bir altyapı üzerinde geçişlerin eksedralarla sağlan-dığı, üzeri sekiz dilimli kubbeyle örtülü bir yapı. Alt katın ara yönlerine açılan nişler vasıtasıyla üstyapı bir sekizgen halini almış. Alt kısmın daha önceden, üst kısmın sonradan yapıldığı söylense de benzer bazı örnekler bu plan şeklinin özgün olduğunu ve Geç Roma Döne-minde uygulama alanına sahip olduğu-nu göstermekte. Üç katlı bir plana sahip mescidin bodrum katında sekiz nişli ve kubbeli bir arcosolium benzeri mezar yapı...