47 The Download
0 Comment
23.12.2019 Upload date

Alan Sokal - Şakanın Ardından

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB


Alan Sokal, Türk okurların yabancı bulunmadığı bir isim. Jean Bricmont ile birlikte yazdıkları kitap 2002'de Son Moda Saçmalar başlığıyla yayınlandı. New York Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Alan Sokal, 1996 yılında Social Text isimli bir postmodern kültür dergisine tam da postmodern bir dergiye yakışır bir makale yöntemler ve sonra "şaka" yaptığını açıklar. Böylece "Sokal Vakası" başlar ve postmodern felsefeciler ile pozitif bilimciler arasındaki İlim savaşlarında yeni bir cephe açılmış olur.

Şakanın Ardından, Sokal Vakası'ndaki tartışmaları toplayan bir kitaptır. Kitabın ilk bölümünde Social Text'te yayınlanan makalenin tam metni ve açıklamaları sağlı-sollu yer almaktadır. Diğer bölümleri ise İlim ve İlim felsefesi tartışmalarına ayrılmıştır. Kendisini "sol görüşlü" olarak niteleyen Sokal, en çok sol çevrelerdeki İlim düşmanlığının tehlikelerine ilgi çekmektedir. Kitapta, Sokal Vakası tartışmalarının yanı sıra, İlim felsefesinin kadim sorunları da ele alınmaktadır: Popper'cı İlim felsefesinin eleştirisinden, Kuhn'un "bilimsel devrimlerine", Feyerabend'in "yönteme karşı"sına kadar, son devre İlim felsefesi tartışmalarına değinen Sokal, bu tartışmalar karşısında İlim insanının konumunu irdeler.

"Burada amaçlarımdan bir tanesi de Sol arasında beşeri bilimlerle uğraşanlar ve doğa bilimcileri arasında doğacak bir diyaloga küçük bir katkıda bulunmaktır; birçok ilk gruptan gelen bazı iyimser beyanlara rağmen, "iki kültür" zihniyeti arasındaki fark belki de son elli yılda olduğundan daha çok açılmıştır. söz oyunları toplumsal gerçeklerin titizlikle incelenmesinin yerini alınca bundan en çok mağdur olanlar tarih, sosyal bilimler ve sol siyasettir..."