0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Ali Narçın - A'dan Z'ye Hitit

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 21 MB

...al'ın ol­duğu yerde kurulmuş bir kent olarak tahmin edilir. Gazuari: Tokat'ın eski dildeki adı. Bkz. Tokat. Gemot Wilhelm: Mısır uygarlığının araştırılması nedeniyle kazılar ya­pan arkeologlar, bazı hiyeroglif metinler içinde Halli Ülkesinin adına rastlayınca Anadolu' da güçlü bir imparatorluğun olacağım düşün­düler. G. Wilhelm, Mainz Bilimler ve Edebiyat Akademisi'nde bir İn­ternet sitesi açarak (www.hethiter.net) okurların Hititl�r ve yapmış olduğu çalışmalar hakkında yararlanmalarını sağlar. ...