61 The Download
0 Comment
05.02.2020 Upload date

Ali Narçın - A'dan Z'ye Urartu

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 696 B

Mezopotamya alanında Sümerlerin egemenliğine son verici Agade (Akkad) soyundan gelen Sargon I, bölgenin konumunu değiştirdi ve yeni ilkelerle “Akkad Hanedan” kurucusu olarak egemenliğini kabul ettirdi. Ancak iyi hesaplayamadığı siyasal süreç itibariyle Akkadlar'da iki kent devleti halinde bölünerek “Babil Kent Krallığı” ve “Asur Kent Krallığı”nı oluşturdu. O dönemlerde ortaya çıkan karışıklıklar itibariyle bazı aşiretler İran bölgesindeki Urmiye Gölü’nün kıyılarından Van ili çevresine yerleşmeyi denediler, bir küme da Mezopotamya’nın kuzey yakasından Anadolu’ya geçtiler. Bu aşiretler bölgeye göç ettikleri zaman, Anadolu'nun doğu yakasını paylaşan “Uruadri” ve “Nairi” adındaki iki küçük beylik burada egemenliklerini sürdürüyorlardı.

Zamanla Uruadri ile Nairi ülkelerinin arasında kaynaşan Mezopotamya kökenli aşiretler, “Uruadri” ve “Nairi” kent devletleriyle bir konfederasyon halinde birleşerek “Urartu” Krallığı’nı oluşturdular. Dağlık bir bölgede yaşadıkları için Asurlular tarafından bir çeşitli kuşatılamayan bu konfederasyon, sonraki senelerde Asur Krallığı’na korkulu anlar yaşatmıştır. Urartu kralları (ya da beyleri) özellikle kafa Tanrı olarak tapınılan “Haldi” adına çeşitli tapınaklar ve merasim alanları inşa etmişler, savaşa gidişlerinde ve savaşı kazanmaları durumunda güçlerini Tanrı Haldi’den aldıklarını belirten yazıtlar yaptırmışlardır.

Bir devre bölgenin en geniş krallığını yapan Urartuların yaşam geleneklerini, dinsel inanışlarını, savaşlarını ve barış antlaşmalarını, eğitimdeki bilgeliklerini araştıran Ali Narçın; Hititler ve Asurluların baskıları arasında büyüme hesapları yapan Urartuların, dar alandaki kayalık bölgede ilerleyişini alfabetik olarak sunmaktadır. Anadolu'nun kültürel zenginliğine yeni servetler katan Urartu uygarlığının izleri, bölgenin önemini bir defa daha ortaya çıkarmaktadır.