24 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Alper Akyüz & Vd. - Ab Ve Kalkınma Ajanslarına Yonelik Proje Hazırlama Ve Bueleme Teknikleri

Diğer Kitaplar

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

Bu kitap STK'ların, KOBİ'lerin ve Kooperatiflerin Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları ve fon verici diğer milli ve uluslararası kurumlara yönelik projelerini yazabilmeleri için lüzumlu bilgileri ve yöntemi tanıtma amacıyla yazılmıştır. AB ve Kalkınma Ajanslarına projeyi başvurusu yapmak için lüzumlu olan "Proje Döngüsü Yönetimi" yaklaşımının ayrıntısıyla incelenmesi ve tanıtılması bu kitabın esas amacıdır. Bu kitap boyunca "Proje Döngüsü Yönetimi" tanıtılmaya çalışırken tümüyle uygulamaya dayalı bir yöntem izlenecektir. Kitap boyunca, üç ayrı esas projeyi misal olarak işledik. Bunlardan birincisi KOBİ'ler için bir misal oluştururken ikincisi STK'lar için misal oluşturmaktadır. Üçüncü örneğimiz ise STK'lar kadar kooperatifler için de misal olabilecektir. Bu örnekleri izleyerek ve kitap boyunca mevcut olan uygulamaları adım adım yaparak kılavuzu bir etkinlik malzemesi olarak kullanan kuruluş ve firmaların kitaptaki uygulamalar bittiğinde ellerinde başvuru için hazır bir proje metni ve mantıksal çerçeve matrisi ve bütçesi olacaktır. Avrupa Komisyonu Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı'nda projenin başarısının daha kolay izlenmesine ve projenin gerçekleşme sürecinde kullanılabilen, yaşayan ve proje ile evrilebilen bir araç olmasına yönelik değişiklikler yapmıştır. Haziran 2015 tarihinde yapılan değişiklikler bu kitap çerçevesinde okuyucuyla paylaşılmıştır.