91 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Andrew Belsey-Ruth Chadwick - Medya Ve Gazetecilikte Etik Sorunlar - Ayrıntı Yayınları

Diğer Kitaplar

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Medya araştırmaları, yüzyılın ikinci yarısına dek, endüstri toplumunun yol açtığı köklü değişimlerle uğraşıyordu. Temel sorun, sürüden ayrılan kuzular olarak görülen “yalnız kalabalıklar”ın modernleşme rotasında hangi politik güçlere yem olabileceği iken, insani idealler sektörünün sadece küçük bir felsefeciler topluluğuna dert olması şaşırtıcı değildi. Bilim olduğunu kanıtlamaya çalışan medya incelemelerinin normatif sorularla zaman kaybetmesi abesti. İnsan dediğiniz, maddi ya da manevi bazı parametrelerce belirlenen bir yaratıktı sonuçta. Aşkınlık; kişinin mesleki ve toplumsal işlevlerinin, arasında doğduğu kültürün ötesine gitme ya da en azından sınırlarını zorlama yetisi felsefecilerin kuruntusuydu ve böyle bir yeti varsa bile bu küçük bir topluluğun imtiyazıydı. Oysa Babil efsanesinde “medyatör”ün görevi değil miydi “aşkın” ile “dünyevi”nin arabuluculuğunu yapmak, “akıl” ile “el”i birleştiren kalp olmak? Ancak tarih arasında medyanın merkez ve etraf arasındaki iletişimi sağlama görevi değişik anlayışlar tarafından çok değişik biçimlerde kullanıldı. Bugün ise medya ve gazetecilik pratiği, işlevselliklerinin ötesinde, sanayi-sonrası toplumdaki görüntü ve simge bolluğunun esas taşıyıcısı haline geldi. Devlet, kamu sektörü ve özel sektör arasındaki sınırların bulanıklaşmasında medyanın oynadığı rol arttı ve tartışma konusu oldu. Bireyin, özel alanların öne çıktığı bu kriz ortamında, simge ve görüntü dünyasının yeniden üretilmesinde rol sektör aktörlerin sorumlulukları anımsanmak durumunda kalındı. Elinizdeki kitap böyle bir kriz ortamının ürünüdür. Medya ve gazetecilik pratiğini daha önceleri marjinal bir sorun olarak kabul edilen etik boyutuyla sorgulayan yazıların, aydınların ve medya araştırmacılarının yanı dizi medya sektöründe ekmek parası ile meslek ahlâkı arasındaki dar sokakta ter döken gazetecileri de yakından ilgilendirmektedir. Kitap öncelikle, ülkemizde çok sözü edilmekle birlikte herhangi bir sistematiğe dayanmayan arayışların bir çıkmaza girmesinden korkanlara seslenirken, gazetecilik ve yayıncılığın etik boyutunu önemseyenlere bu arayışlarında sadece olmadıklarını anımsatmaktadır. Vazifesini yaparken gözlerini kapatamayanlar, evet sizler, bir adım öne çıkabilir ve kitaptaki yazılarla söyleşmeye başlayabilirsiniz...