1 The Download
0 Comment
22.11.2020 Upload date

Arif Nihal Atsiz - Oruc Beg Tarihi

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

...y dogar, Gelir benim koynuma gi-rer,kahr. Sonra gobegimden bir agac biter. Gol-gesi alemi tutar. Golgesinin altmda daglar olur.Dibinden sular veirmaklar cikar.Bu sulardankimi icer, kimi baglar, bahceler sular ve cesme-ler akitir. 0 uykudan uyandim. Dtisiim budur.Tabirini buyurun» dedi.(jlirdi. Kerameti goziikmuskisiydi.Zengindi. 0til-kede meshurdu. Sultan Aldeddin dahi ona inan-rmsn.'.>.>25Abdiil'az1z ve Ede Bah bunu gorunce inane-30Ian daha saglarn oldu. Hak Taala'ya cok cok sii-27Simdi zamarur...