0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 021 Eylül 1975

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...inci bilinci, sosyalist bilinci yığın­Icra ula�tırmak ayrı bir ö;ı;elllk taşıyor. TKP, bu yolda olumlu adımlar atıyor. Komünist Partisinin yayınları, bildirileri, çağrılan, savaş belgileri, sloganlG�ına getiri ldi. Bu vurguncu/arın, «kasırga işadamlarının .. , NAfO'culann hiiKümıtti, açıktan açığa anti-koınü1'1izm i progra ­TFıına aldı. Burjuvazi, anti - koinünizmi, anti-sovyıHizmi hiçbir zall'lan gündemden indirmi� değildir. Ama böylesine, ulu­orta, l'ı ülıüınel programına olma mıştı. Bu olay, ...