0 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 091 Temmuz 1981

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 760 KB

...t­lar arasındaki bir tartışmanın da sağ­lanı temelini oluşturuyor. Demagojik bir tartışmadan, yapıcı bir tartışmaya doğru ... ülkemizdeki olağanüstü karmaşık politik duru­mun ve işçi sınıfının devrimci çı­karlarının gerektirdiği budur. sosyalizm-------, Sosyalizm dünyasının emperyalizmin saldırgan politikasıyla, tehditleriy­_le sürekli göğüs göği.Jse olduğu çağımızda, askersel dayanışma büyük önem taşıyor. Avrupa'da, Varşova Antiaşması örgütü, üye ülkelerde işçı sınıfının kazanımlarını kollektif...