0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 102 Haziran 1982

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 804 KB

...Benim için zorlu ve uzun bir dönemin baş­ladı!jını biliyordum". Cezaevinden gelen mektup böYle başlıyor. Yaklaşık 150 bin yurttaş 12 Eylülden bu ya na gözaltına alın­dı, tutuklandı, polisin sık sık kulla n­dı!:iı sözle "tezgahtan" geçirildi, Yak­Laşık Yüzbin yurttaş, Türk-Kürt ileri­cl, Yurtsever, komünist Işkence gördü, görüyor, Yüzbin yurttaş ın, en. yakını Uç kişisi, Uç akrabası olduğunu var­saysak bile, yarım milyonu aşkın In­san do!jrudan bu Işkencenin kurba­nı olmuştur. Halka halka genişle...