0 The Download
0 Comment
21.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 103 Temmuz 1982

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 756 KB

...­nın önünde nitelikte farklı yepyeni bir dönemi açtı. TKP YA YINLARI Mayıs 1982 TKP MK Genel sekreteri İ.Bilen Yoldaşın MK Plenwnu 'nda okuduğu Politik Büro Raporu I.Y Barbarliğa son! eYusufİNCE lsrall'ln karde� Filistin ve Lübnan halklarına karşı yOrOttO�il saldırı sava· şı 10 binlerce yaşamı söndUrdU, 100 binlerce slvlll sakat, evsız yurtsuz bı· raktı. Ama bu barbarlık karsısındaki tutumlar, gerçek konumların net ola­rak ortaya cıkmasını da sa�ladı. Sosyalist ülkeler, en başta Sovyet­ler Blrll...