0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 104 Ağustos 1982

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 850 KB

...a "olaQan" dedikleri koşut­larda da düşünce, söz, örgütlenme, basın, gösterı özgUrlükleri ayaklar altına alınıyor. Anayasa tom kat­manlara, halkın ezici çoQunluQuna politikayı yasaklamış. özellikle de sendikaların ve demokratik örgütle­rin, aratarında ve partHerta her tUrlU yardımlaşması, dayanışması yasak .•. (GerlcUlk oıasıl da korkuyor halkın blrliQinden! Eylem blrliQI politikası­nın doQruıuQunun kanıtı bu ... ) TKP yasaQı, foşlst 141.·142. mad­deler şimdi anayasaya da giriyor. Sonra, dünyada...