0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 112 Nisan 1983

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...ığı öneri konuşmasında, Haydar Kutlu yoldaşın 1974 yılından bu yana parti sıralarındaki çalışmasına yüksek bir rleğer biçti. Haydar Kut­lu yoldaş:rı, bir komünistte olması gereken yüksek özelliklere sahip ol­duğunu, istanbul il Komitesi sek­reterliği, Merkez Komitesi ve Poli­tik Büro üyeliği ve Merkez Komite­si Yardımcı Genel Sekreterliği gibi Parti Başkanı İ.Bilen ağ ır ve büyük so rumi u luk gerekti-ren tüm görevlerde üstün başarılar gösterdiğini belirtti. Partinin onu, Marksizm-Lenin iz me ve...