0 The Download
0 Comment
22.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 127 01 Mayıs 1984

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...n, geçmiş deneyimleri, eksik ve yan­lış uygulama ları aktardılar. ör­neğin bir yoldaş, "geçmişte, sem­patizan ile parti üyesi arasındaki. sınırın doğru çizilmediği uygula­malar oldu" derken, bir başka­sı, "üye alımında her zaman norm­lar açısından gerekil titizlik gös­terilemedi" saplamasını yapıyor­du. Bir başka yoldaş ise şöyle diYordu: "Kimi yerlerde yaygın olan adama göre iş anlayışı bir kenara bırakılmalı, ise göre adam alınması ilkesi uygula nma i ıdır." Yine bir baska yo ldaş, "parti Uyel...