0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 136 15 Eylül 1984

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 448 KB

... eko­nomiye yön veren planlama vb. örgüt­lerinin başında değil, doğrudan hü­kümettedirler. Emperyalizmin ikinci kolu en az birinci kolu kadar tehlikelidir. özellik­le ABD askersel-sanayi kompleksinin ülkemiz içindeki işbirlikçileri, memurla­rı, komisyoncuları, acentalarıdır. Bun­lar, kimi politikacılar, büyük tekelci kapitalistler, militarist generaller ve tek­nokratlardır. Bunlar, halkımızın ekme­ğinden kesilen paralarla, ülkemizi ölüm silahları ile donatmaya, ekonomimizi doğrudan ve dolaylı as...