0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 138 15 Ekim 1984

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 367 KB

... değerlendirmeye çalışmak­tır. Komünistler her aracı kul­lanarak yığınların daha çok içine dalmalı ve öteki demok­rasi güçlerinin olduğu her yer­de varolmalı,onların gündem­lerine aldıkları her konuda partimizin gfuüşlerini dile ge­tirmelidir. Komünistler, her protestonun,her arayışın,her tartışmanın baş düşmana kar­şı çıkmaya, barış ve ulusal demokrasi savaşımına yönel­mesini sağlamalıdırlar. Öte yandan mevcut sınırlı legal olanakları kendi görüşle­ri doğrultusunda kullanan ki­mi güçlerin TKP'n...