0 The Download
0 Comment
21.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 140 19 Kasım 1984

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 931 KB

... saldı­rı altında yaşama geçirmede aldığımız yoldur. Kuşkusuz ki burada daha yapılma­sı gereken şey, giderilmesi zo­runlu eksiklikler vardır. Ama parti her duruma uygun so­mut politikalar geliştirmede, partili, her duruma hazır olma­da önemli adımlar atmıştır. Komünistler, Partimizin aktif yandaşları, MK üyesi Deniz yoldaşımızın örneğini izle­meye ant içmiştir. Onlar, po­litik çizgisi sürekli doğrulanan TKP'nin daha da güçlenmesi için hiçbir özveriden kaçın­mıyorlar. Ne ki, düşmanla savaş aynı z...