0 The Download
0 Comment
21.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 150 15 Nisan 1985

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 789 KB

...tkisini artıramayız. Elbette önce çalışmamızı üzerine oturtacağımız ko­nuyu iyi saptamak gerekir. Bu, tüm çalışmamızı belir­leyecektir. Nerede olursa olsun, ister bir fakültede, is­terse de bir işletmede, yı ­ğınları ancak en yakıcı, en somut istemleri çevresinde birleştirebileceğimizi ve ha­rekete geçirebileceğimizi sürekli söylüyoruz. Bu is­temleri doğru olarak sap­tamanın ön koşulu, kuşku­suz, içinde çalıştığımız yı­ğınları iyi tanımamız, bil­memizdir. nince, konuştuğumuz in­sanların ezici ço...