0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 209 01 Ekim 1987

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...örevler yüklencre" yurtdı�nıı giltilef Boran yurtta kaımay. yeğteaı ve yıne Anadolu Ajansı' ncıan mutercımlılrevf olan. komü: , ;�nl.st �ler! blr(tş«l�.��f!�, �' . ;:; --" -·�··-lt!:. . � ' Behice Borsn yoldaş, yurtdı· şmda ysşame gt;zlerini yumdu. Ama onun yüreği her zaman ıJI· leıırıeyıcı et�enıerden Dtrı Oldu Boran bu dönemde lürkiye·Ortak Pazar Par· lamentofararasa Ortak Komisyonu'nda görev alan parlamenterler arasında bulundu. 1968 yazında partı ıçmde başgdstefen sa� değerlendirmelere ve po...