44 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Ayşe Gül Altınay - Vatan, Millet, Kadınlar

Kadın Kitaplığı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 33 MB

...ir dost. Birbirimizi acıtmadan, ama aplum inşa etme iddiası gütmüşlerdi.21 kadınların özgürlüğü için mücadele, ulusal direniş hareketle­rinin aslı ve ayrılmaz bir parçasıydı.22 20 A.g.t. s. 2-3. 21 A.g.t. s. 3. 22 A.g.e. s. B. 42 Kadınların kendi talepleri etrafında oluşturdukları örgütlerin milliyetçi hareketlerle yakın bir iliŞkisi vardı: Çoğunlukla er­kek ağırlıklı milliyetçi örgütlerin yan kuruluşları ya da kollan olarak, nadiren ise özerk bir örgüt şeklinde örgülenmişlercli.23 Benzer bir şe...