133 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Beatrice Lenoir - Sanat Yapıtı

Sanat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

Nesnellik ve öznelliğin, algılanabilir ve kavranabilir olanın, sanat ve zanaatın birçok defa iç içe geçtiği, sınırları kadar doğası ve dünyayla ilişkisi de yüzyıllardır tartışılagelen, çok katmanlı, çok anlamlı bir nesne sanat yapıtı. Farklı sanat kuramlarının, felsefe tarihi ve edebiyatın sadece bir tanıma ulaşma güçlüğü de bunun bir göstergesi.

Beatrice Lenoir, sanattan çok, anlaşılmazlığı ve çok yönlülüğü arasında yapıtı sorguluyor bu derlemede. Sanat yapıtına özgü belirsizlikleri irdelemek ya da aşmak üzere daha evvela verilmiş yanıtları ayrıntılarıyla incelerken, yazarlar ve felsefecilere sürekli göndermelerle araştırmasını kuramsal ve pedagojik açılardan zenginleştiriyor. Platon'dan Merleau-Ponty'ye, klasiklerden romantizme, Balzac'tan modernlere dek uzanan bu çizgide, yapıtın estetik ve yargıyla ilişkisi, yaratıcılık ve deha, oyun, öykünme ve yaratım gibi kavramlar alıntılar eşliğinde irdeleniyor.

Alıntıları önceleyen ek açıklamalar ve kitabın sonuna eklenmiş Kılavuz Sözlük en çetrefil kuramların bile daha rahat okunmasını sağlarken, Sanat Yapıtı'nı hem konunun uzmanları hem de meraklılar için vazgeçilmez bir kaynağa dönüştürüyor.