159 The Download
0 Comment
18.11.2019 Upload date

Bekaretin El Değmemiş Tarihi

Cinsel

FILE TYPE: null FILE SIZE: 957 KB

            Önsöz:

   Türkiye’de Bekâretin “El Değmemiş” Tarihi

         E m e k E r g û n


Kadın bedeninin ve cinselliğinin, aile, eğitim, hukuk, tıp, dil
ve din bu gibi başlıca toplumsal şirketler yoluyla sürekli gözlem
ve denetim altında bulundurulması, ataerkil düzenlerin özünü
oluşturur. Bu kurumlann başında gelen baba rolündeki devlet,
kimi zaman açıktan açığa, kimi zamansa el altından, kadınla­
rın hem emek üretme hem üreme anlamındaki üretkenliğini,
erkek egemenliğini sürdürme yolunda mevcut gücüyle yönetmeye
çalışır. Diğer fazla ataerkil toplumda olduğu gibi, Türkiye’de
de kadınlar, bedensel ve cinsel şekilde çok denetim mekaniz­
masına maruz bırakılır. Namus kavramıyla ayrılmaz bir bütün
oluşturan bekâret olgusu, bu kontrol mekanizmalarından biri­
dir, hem de en güçlûlerinden biri.