9 The Download
0 Comment
14.12.2019 Upload date

Benjamin Farrington - Darwin Gerçeği - Çağdaş Yay-1982

Evrim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

"Evrim düşüncesinin (İ.Ö.) İsa'dan Önceye kadar uzandığı bilinir.Ancak bu düşüncenin,bilimde büyüme sağlayacak tartışması 19. yüzyıl bilginlerini beklemiştir.O bilginlerden bir tanesi de İngiliz Doğa Bilimcisi Darwin'dir."Türlerin Kökeni" adlı yapıtı ve evrim düşüncesinin büyümesine katkısı,büyük çapta tartışılmış,yanılgılardan geçilerek, 20. yy'da (100 yıllık bir sürede) konu aydınlanabilmiş,bilimsel utkuya ulaşılmıştır.
Prof. Farrington, bu eserinde işte bu tartışmaların içyüzünü anlamamıza yardımcı oluyor.Bu ürünü çevirenler ayrıca şunu belirtiyor:
"Darwin'in bir tanesi doğrulanmış diğer çoktan çürütülmüş iki kuramı var.Eğer bu çeviriyle "evrim"e inananlara "Darwin gerçeğini"; Darwin'e karşı çıkanlara ise "Evrim gerçeği"ni sunabilirsek, bu sonucu Türk bilimi adına sevinçle karşılayacağız."
Köklü bilgiler edineceğimiz,bilim dünyasındaki haberleri izleyeceğimiz bir kitap sunuyoruz okurlarımıza."