9 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Bernard Shaw - Kara Kız

Tiyatro

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 14 MB

...da -hiçbir zaman et haline dönüşmeyen o cl­sımslz kelime haline nasıl geldijllnin ligi çekici bir belgesi ola­rak kalmaktadır. Şimdi bu tarihi varsayımın yabancı putperestlikten çıkıp gelişerek son derece işlenmiş bir metaflzik haline gelişi tari-(*) Hayat Gücü. c••) Hayat Hamlesi. 19 hini incelemek, açık ve dltrüst her kafa için, herhangi bir in­celeme kadar ligi cekici. öğretici ve bütün kuşku artıklarını ortadan kaldırıcı niteliktedir. Ne var ki, biz bu incelemeyi, o tembelce ve şapşalca davr...