53 The Download
1 Comment
13.12.2019 Upload date

Bertell Ollman - Marksizme Sıra Dışı Bir Bakış - Yordam Kitap

Felsefe & Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 977 KB

Türkiyeli okurların Diyalektiğin Dansı eseriyle tanıdığı Bertell Ollman’ın bu eseri, Marx’ın kapitalizm analizine bir giriş niteliği taşıyor. Ollman bir yandan konu hakkında detaylı bilgiye sahip olmayan okuyucuya yabancılaşma, değer kuramı ve proletarya diktatörlüğü gibi Marx’ın kuramının ana kavramlarını tanıtıyor, bu kavramların birbirleriyle ilişkilerine ve genel kapitalizm kuramı içindeki yerlerine vurgu yapıyor


autcaesarautnih 3 yıl önce

Ollman hacimce kısa bu eserinde Marksizm'in en temel kavramlarını oldukça anlaşılabilir bir dil ile açıklıyor. Kitap Marksist ekonomi politiğinin anlaşılması açısından hacminin çok ötesinde bir işlev teşkil ediyor. Fakat elbette oldukça katmanlı bir felsefe olan Marksizmi anlamak için kitap tek başına yeterli değil. Kitabın doğru anlaşılması için yine Yordam Kitap'ın sosyalist cep kitapları serisi okunarak Marksist felsefeye oldukça iyi bir başlangıç noktası oluşturulabilir.