45 The Download
0 Comment
29.01.2020 Upload date

Bilal N. Şimşir - Fransız Belgelerine Göre Midhat Paşanın Sonu (1878-1884)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

Bu kitapta Mithat Paşa ile ilgili çeşitli Fransız gizli belgeleri sunulmakta, Mithat Paşa'nın Suriye Valiliği'ne gelişinden ölümüna kadar olan yıllarını kapsamakta, Türkiye'nin yakın tarihinin bazı noktalarına ışık tutmaktadır.