2 The Download
0 Comment
12.01.2020 Upload date

Bosna-Hersek İle İlgili Arşiv Belgeleri (1516-1919).-Ankara 1992.-Xxvııı, 685 S

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 977 KB

Yirminci yüzyılın sonlarına doğru dünyamızda, siyasî, ekonomik ve kültürel
dengelerin yeniden kurulmasına sebep olan çok hızlı değişmeler ve gelişmeler
yaşanmaktadır.
Devletler ve milletler arasındaki münasebetlere farklı bakış ve değerlendirmeler
hâkim olmaya başlamıştır. İnsanlık âlemi daha demokratik ve hoşgörülü yönetimlerle
aydınlık bir geleceğe sahip olmanın hazırlığı ve gayreti içerisindedir.
Buna karşılık, yirminci yüzyılın son on yılında, dünyanın kabuk değiştirdiği bir
dönemde, insan hak ve hürriyetlerinin ve dinî hoşgörünün çağı kabul edilen
günümüzde, Avrupa'nın ortasında, Bosna-Hersek'te, insanlık tarihinin utanç sayfalarından biri olarak kalacak Sırp mezâlimi yaşanmaktadır.
Devlet ve millet olarak Bosna-Hersek olaylarına duyduğumuz bu yakın ilginin
bir başka sebebi de, asırlarca Osmanlı idaresi altında yaşamış Slavca konuşan bu
halkın hâlâ Türk-İslâm kültürünü sürdürmesi ve bu halkın çeşitli sebeplerle
Türkiye'ye göç etmiş kısmının da tamamen Türkleşmiş olarak aramızda yaşıyor
olmasıdır.
Bosna-Hersek'te yaşanan trajedinin boyutları her geçen gün giderek genişlemekte ve bu bölge; dünyanın gözleri önünde, insanları, inançları, töreleri, maddî-manevî kültür değer ve varlıkları ile âdeta haritadan silinmeye çalışılmaktadır.