4 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Büyük Doğu - 1. Cilt 31. Sayı 31 Mayıs 1946

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...vekil yar1 müstehd gülümtı-e-mekle iktifa t'.:tmi,ti Te sofrada tek adam teklifimi anlayabUmt,tiı Fikir dünyam121n talihsiz: yıldııların· dan biri olan Ağaoğlu Ahmet merhum ..• Halbuki bhlm maksadımız, hpkı buğday g-lbi bir Allah vergisi olan; ve onun mad­de •ahası gibi manevl ıabada değ"erlen­dirilme, yetlştlrilme ve üretilme fmk.inı olan blr şuur ve terbiye aistt!mlnden ba�­ka bir tey değildi. Bu aistemi tut.;ııu, her feyi tutar. Adeaeııin gözüyle her hafta bir iş ve hedef: ( Bagök Dot• ı /oto...