0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Büyük Doğu - 1. Cilt 36. Sayı 5 Temmuz 1946

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...r. Yalnız bu kadar da değJI ... (PUl.nk) m nazariyesi gibi, (Ayn§tayn) ın !zafiyet nazariyesi de bize kAinatı par­çalanamaz bir bütün olarak göstermek suretiyle dünya görüşümüzde yeni bir devir açıyor. Flzlka JJminln bu son ke. şlflerine alt tafs11Ata girmek, henüz hal­ledllmemiş ihttıA.flI noktalarına 1Uşmek benim tşim olmadığı gibi, mevzuum için de elzem değtldir. Benim durumuma ge­rekli olan şey, yeni tizika araştırmala­rının eri§eb1ldikleri madde vAkıa.le.rının - eğer vAkıa denebilecek blrşe...