2 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Büyük Doğu - 1. Cilt 37. Sayı 12 Temmuz 1946

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...lir? Hakikatte bazı kötülük hadiseleri ve münferit vakalar dışında, bizde muhalefet, daima mağdur ve mazlum vaziyette kalmıştır. Onları bazan ümitsiz teşebbüslere icbar eden de yine, iktidarı elinde bulunduran tara­fın hak tanımaz, müsamaha bilmez, tenkit ve mürakabeden korkan ta­hakküm ve zoru olmuştur. iktidarın bahşettiği menfaatlerin hodgamane sarhoşluğu içinde, her işte olduğu gibi insanlık fazilet ve meziyetlerini de inhisara aldıklarr ci­hetle, teşkil ettikleri küçük akalliye­tin haricind...