0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Çağatay Uluçay - 18 Asırda Harem

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...nhiçbirpadişahınnekarısı,ned eikbalibaşkabirisiyleevlenmişti.4. H ar emd eçalışancari ye lerefa rs ç a adkoymakXV.asrınikinciyarısındanitibarena n'a nebiilinegeldiğindenbütüncariye,id a recikadınlar,ikbal,kadıııefendi vevalidesultanlarınis imler iJarsçadır" .Bunamukabilpadişahkızlarına,bazıistisna la rlabera-b er ,yinearapçais i mlerverilrneğebu asırdad adevamedilmiştir.Harc mdemevcutol ancar iyelerinsaym400-800arasındad e-Jtişmektedir"'.Bu cariyelerinyüzde 90-95 isaraydahizmetçid urumun--d aid ...