23 The Download
0 Comment
19.11.2019 Upload date

Caner Taslaman - Evrim Teorisi Felsefe Ve Tanrı

Evrim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 27 MB

Evrim Teorisi bilimselliğin kriterlerini karşılamakta mıdır? Platon`un, Aristoteles`in, Leibniz`in, Hume`un, Kant`ın, Popper`ın, Kuhn`ıın felsefeleriyle bu teorinin nasıl bir bağlantısı vardır? Evrirn Teorisi`nin felsefî ve teolojik sonuçları nelerdir,,? Tanrı`nın mevcut olup bulunmadığı meselesiyle Evrirn Teorisi`nin nasıl bir ilişkisi bulunmaktadır? Tanrı`nın varlığını rasyonel şekilde ternellendirmeye çalışan tasarım deliline, Evrim Teorisi tehdit oluşturmaktadır mıdır? Evren, tabiat yasaları, evrensel tüm oluşumlar, tüm canlılar ve biz tesadüfen mi oluştuk, olmadan bilinçle ve kudretle oluşturulmuş bir tasarımın ürünleri miyiz? islarniyetin, Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin teolojileri gerçekten de Evrim Teorisi`nin reddedilmesini gerektiriyor mu? Bunlar ve bunlar bu gibi daha pek çokça soruya bu kitapta cevap veriliyor.

Farklı disiplinler arasında çalışmalar yapılması gerektiği, değişik alanların bilgisinin birleştirilmesinin verimli sonuçlar doğuracağı sıkça dile getirilir lakin bu dileği yerine getiren aktivite sayısı gerçekten de fazla azdır. Söz konusu olan Evrim Teorisi ve onun bilimsel, felsefî ve teolojik manada ele alınması ise, bu sorun iyice kendini gösterir. Bu kitapta bu sorunlu konu, farklı disiplinler açısından bilimsel ciddiyet ve felsefî derinlikle ele alınıyor ve biyolojiyle ilgilenenler kadar felsefe ve teolojiyle ilgilenenlerin de sorularına yanıt veriliyor