17 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Cebrail Ötgün - Sanatın Şiddeti Ve Sınırları

Sanat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 262 KB

Bu araştırmada, üç sanatçının üç yapıtıyla konuya yaklaşılmaya çalışıldı. Yapıtlar, Goya'nın üç Mayıs Katliamı, Picasso'nun Guernica'sı ve Kiefer'in Nuremberg Alanı adlı resimleridir. Resimler, konu olarak gerçek yaşanmışlıktan alınmış toplumsal şiddeti anlatmaları, dönemin geleneksel ve sanatsal değer yargılarına karşı duruşlarıyla şiddet içermeleri, gerçek yaşanmış olayların sanatsal dile dönüşümünde, sanatçıların düşünsel ve plastik yapılanmadan ödün vermeden bireysel eleştirel tavırlarını yansıttıkları için seçildiler. Ayrıca üç örnekte de ortak nokta şiddetin yıkıcı yanını estetik olumlama arasında yansıtmalarıdır.