19 The Download
0 Comment
19.11.2019 Upload date

Cemal Yıldırım - Evrim Kuramı Ve Bağnazlık

Evrim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 394 KB

"Hurafe erbabı, bu zamanlarda evrim düşüncesini bilimdışı bir saplantı "suçlamasıyla karalama çabasındadır. 16. yüzyıldan bu yana bilim karşısında sürekli gerileyen teolojinin şimdi evrim kuramını gözden düşürme, dahası evrim olgusunu yadsıma yolunda olduğunu görüyoruz. Bu çabada, oportünist iktidar tutkunlarıyla el ele sağlayan bağnaz çevreler, halkın evrim konusundaki bilgi yetersizliğinden de yararlanmaktadır. Onlara bakılırsa, evrim kuramının ‘Tanrıtanımazların’ ortaya sürdüğü uydurma bir hipotez ya da düpedüz havada kalan bir sav olmaktan ileri bir anlamı yoktur. Gerçek, kutsal kitaplarda, hadis ve vahiylerde bildirilmiştir: Evrende her şey bunun gibi canlılar da Tanrının eseridir.Şimdi yaratılışçılık diye isimlendirilen bu akım, son 30 yıl içinde küçümsenemeyecek bir kuvvet kazanmıştır. Özellikle ABD’de sık aktivite gösteren yaratılışçılığın ülkemize sıçramış olması bizi şaşırtmamalıdır. Türkiye’de son zamanlarda kimi yabancı güçlerin parasal desteğinde militan canlılık belli eden dinsel bağnazlık bizim için yeni bir olay değildir. Üzücü olan, ilk aşamada laik eğitimi, daha sonradan tümüyle çağdaşlaşma çabamızı çökertmeye yönelik bu hareketin, mektep programlarını resmi kanaldan etkisi altına almış olmasıdır. Son yıllarda okutulan ortaokul ve İdadi biyoloji ders kitapları evrim konusunu yüzeysel olarak ve yer yer çarpıtarak sunmakta; yaratılışçılığı İslamiyetin öğretisi diye önerirken, evrim kuramına kanıtsız bir görüş gözüyle bakılmasını telkin etmektedir.