1 The Download
0 Comment
24.11.2020 Upload date

Cengiz Orhonlu - 18. Yüzyılda Osmanlılarda Coğrafya Ve Bartınlı İbrahim Hamdi'nin Atlas'ı

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...nıeser,lll,8 17)ODunEndiizköyöndedotdutUDUaikredişi,TatitMümtazbeyinIcullandı~ıyazmayır örmü,olmasında nilerir elmu ilizımdır.ııTati.tMümtazYaman.Aynı~U',5.2~9-~.ltTalitMümtuVaman,AynıU _',•.2:iL.15Tali tMümtazYaman.Aynıeser ,••2~S·2S0v. d .l Ped ilyaylasıd e nenyerdekiO va y üzü'n d eannes ininbabasıNuh:Bali 'ninToğçaisim liçiftlijl'iolduğunukaydediyorlo .ıbrahiml Ha mdi,a ilesineveakrabalarınaa ithaylibilg iverdiği.halde,~kendi-doğumtarihin isöylem emekted ir.Çocukluk,dahadoğrusu,gençliğindeba...