2 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Çetin Özek - 100 Soruda Türkiye'de Gerici Akımlar

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

... bağım­sızlığa, anayasa kurallarının tam olarak uygulanmasına karşı çıkan çevreler, isterlerse smokin giysinler, ilerici değildirler, gericidirler.Demek oluyor ki, «gericilik» teriminin yeni yorumu, biçimsel ve dinsel davranışlara değil, sınıfsal ilişkiler içindeki tutuma dayanmaktadır. Sınıfsal ilişkilere bağlı toplumsal değişim yönünden tutuculuk, gericilik olmak­tadır. Ancak bu açıdan bir yorumlanma ile «gericilik», gerçek devrimciliğe direnen «karşıt devrimcilik» anla­mını almakta, yerli yer...