6 The Download
0 Comment
23.12.2019 Upload date

Çetin Özek - 100 Soruda Türkiye'de Gerici Akımlar

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Hukuk Doktoru Çetin Özek'in Milliyet gazetesinde çıkan "Nurculuğun içyüzü" adlı, konunun derinliğine inen incelemesi "Nurculuk" ve Saidi Nursî'yi işitip de yüzeyinde çok durmamış ve hattâ bu sorun yüzeyinde koparılan gürültülerin aşırılığına hükmetmiş çok kişileri şaşırttı. Cumhuriyetin kırkıncı yılında Cumhuriyete ve özgürlüğe kastedenlerin ne geniş ölçülerde, ne pervasız çabalarda bulunduklarım hepimize gösterdi. Çetin Özek, bu yazılara Cumhuriyetten beri gerici akımların memleketteki gelişmelerini araştıran daha geniş bir çalışmasını ekledi ve bu kitap meydana geldi.
Bütün Atatürkçülerin dikkatle, ibretle okumaları ve candan bağlanmış oldukları Batıcılık, medeniyet dâvasının ne tehlikelerle karşılaştığını anlamaları gereken bir üründür bu. (Arka kapak