40 The Download
0 Comment
23.12.2019 Upload date

Çetin Yetkin - Türk Direniş Ve Devrimleri 2. Kitap Cs

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

Türk toplumsal ve siyasal yapısı Asya'da biçimlendi. Bu bina arasında Oğuz Türkleri, Büyük Selçuklu Devleti'ni kurdular. Ancak, egemen çevrelerin yabancılarla bütünleşip kozmopolitleşerek devletin kurucuları yüzeyinde baskı ve sömürü düzeni kurmaları üzerine, ayaklanan Oğuzlar ve bu devletin yıkılmasına yol açtı. Aynı süreç, bu kere Anadolu Selçukluları'nda yaşandı. Osmanlı Devleti ise, kısa sürede bir Türk devleti olmaktan çıkarak devşirmelerin ve giderek emperyalizmin işbirlikçileri gayrimüslimlerin eline geçti. Artık, Türkler Etrak-ı bi-idrak yani kafasız, idraksız Türkler diye nitelendiriliyor, sömürülüyor ve kitlesel kırımlara uğratılıyorlardı. Ne mevcut ki, Anadolu Türkleri, bu baskıya ve zulme boyun eğmediler, direndiler, kendilerine yabancılaşan devlete arka arkaya başkaldırdılar. Kimi süre Osmanlı ordularını yenilgiye uğrattılar ama sonunda herzaman kırıldılar, çocuk ve kadın denilmeden kılıçtan geçirildiler. Ama en sonunda Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde başarıya ulaşarak Osmanlı Devleti'ni tarihe gömdüler. Çünkü, Ulusal Kurtuluş Savaşımız, tıpkı sürede Osmanlı'ya karşı da yapılmıştı ve onun içindir ki tıpkı sürede Anadolu İhtilali olarak anılıyor.