118 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Charles Freeman - Mısır, Yunan Ve Roma (Antik Akdeniz Uygarlıkları) - Dost, 2003

Sanat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

Antik Akdeniz uygarlıkları ve onlar arasındaki kültürel etkileşimin çağdaş dünyaya cihet verici baskın bir vurguya sahip olduğu savından devinim eden bu kitap, sadece bu kültürel ve toplumsal ortak paydanın değil, tıpkı sürede bu uygarlıkların da kendi arasında çözümlendiği başlıca bir kaynak olma niteliğini taşıyor. İÖ 3200 tarihiyle başlayan geniş bir bağlam içinde, insanlık tarihinin çok alandaki esas kazanımlarının kökeni olduğunda birleşilen kapsamlı bir medeniyet çözümlemesi ve konuyu anlaşılır kılma amacını güden tamamlayıcı şema, çizelge, resim ve planlarla esaslı bir başvuru kitabı.